מדיניות תשלומים

ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי בתשלום מאובטח ובחשבון Paypal

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי המותג ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש המותג במידע הנמסר עלידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1.    פרטייך האישיים (כולל כתובת דוא"ל) ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר מתקבל ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים  מבוקשים וקבלתם ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

1.2.   המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3.   אני עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחתהחברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה , נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.4.  בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

1.5.    חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.6. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתרובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתרלצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

.1.7במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

אחריות המותג

1. המותג ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זהתהא עילת התביעה אשר תהאלרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המותג שומר לעצמו זכות לבטל את ההזמנה הספציפית של הלקוח.

2. באם נפלה טעות בתיאור הפריט באתר, לא יחייב הדבר את המותג ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. הבדלי צבע במסכים שונים. כמו כן המוצרים הם בעבודת יד ויתכנו שינויים בין מוצר למוצר..

4.בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

6.הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, יחד עם זאת הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש.

7. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 050-7430999 או למייל: madameburda@gmail.com והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

אחריות:

התכשיטים שלנו מעוצבים ומיוצרים בעבודת יד בתלאביב יפו, תוך הקפדה על איכות גימור ברמה הגבוהה ביותר.

רוב מוצרינו ממוחדשיםמשמעות הדבר נעשה בהם שימוש חוזר , חלקם וינטאגוחלקם חדשים ושינו את תפקידם.

במוצרים מחפצי וינטאגיכולים ליהיות פגמים אשר מוסיפים לערך המוצר ואופיו.

על מנת שתוכלי להנות מהתכשיטים ולשמור עליו לאורך זמן יש לדאוג שהתכשיט ישמר בתנאים הבאים:

  • יש להימנע ממגע של התכשיט עם בושם, קרמים, חומרי טיפוח אחרים, מים, חומרי ניקוי וכדומה.
  • יש לאחסן את התכשיט במקום יבש ולא לח, שכן לחות עלולה להזיק לתכשיט.
  • בעת ענידת והורדת התכשיט יש לפתוח את הסוגר (גם אם מדובר בשרשרת ארוכה).

אם מכל סיבה שהיא נוצרה תקלה בפריט שנרכש אצלנו יש ליצור איתנו קשר טלפוני 0507430999, או במיילmadameburda@gmail.com

ובנימה אישית

אנחנו מותג של שני אנשים ודוגלים ביחס אישי אז בכל בעיה ניתן ליצור איתנו קשר. בין השעות 8:30-19:00 ימי אה , ימי שישי 8:30-14:00 .

רכישה נעימה